Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Citace: 38/2018 Sb. Částka: 19/2018 Sb.
Na straně (od-do): 359 Rozeslána dne: 7. března 2018
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 27. února 2018 Datum účinnosti od: 7. března 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
2/1991 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

38

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 27. února 2018

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1.
Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 8. 12. 2017 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem textilního, oděvního, kožedělného průmyslu
a
Asociací textilního, oděvního, kožedělného průmyslu.

2.
Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 14. 12. 2017 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství (pro a. s. a s. r. o.)
a
Svazem dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství.

3.
Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 14. 12. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství
a
Svazem dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství.

4.
Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2018 - 2022, uzavřená mezi smluvními stranami

Odborovým svazem energetiky a hornictví
a
Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.

5.
smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 18. 12. 2017 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.

6.
Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 21. 12. 2017 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR
a
Zemědělským svazem České republiky.


Ministryně:
Ing. Němcová, MBA, v. r.