Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky
Citace: 73/2018 Sb. Částka: 37/2018 Sb.
Na straně (od-do): 995 Rozeslána dne: 4. května 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum přijetí: 26. dubna 2018 Datum účinnosti od: 19. května 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
22/1997 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
486/2008 Sb.; 348/2014 Sb.; 442/2016 Sb.

Text předpisu:

73

VYHLÁŠKA

ze dne 26. dubna 2018,

kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb.,
kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce
českých technických norem a úplata za jejich poskytování,
a některé další vyhlášky


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2017 Sb.:


§ 1

Zrušují se:

1.
Vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování.

2.
Vyhláška č. 348/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování.

3.
Vyhláška č. 442/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:
Ing. Hüner v. r.