Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení
Citace: 74/2018 Sb. Částka: 37/2018 Sb.
Na straně (od-do): 996-997 Rozeslána dne: 4. května 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Česká národní banka
Datum přijetí: 25. dubna 2018 Datum účinnosti od: 31. října 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
370/2017 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

74

VYHLÁŠKA

ze dne 25. dubna 2018

o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení


Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 197 odst. 3 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) služby spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, jejich jednotné označení a charakteristiku.


§ 2

Služby spojené s platebním účtem, na které se
vztahuje jednotné označení

(1) Službami spojenými s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, jsou

a)
vedení platebního účtu (bod 1 přílohy k této vyhlášce),

b)
možnost ovládat platební účet prostřednictvím internetu (bod 2 přílohy k této vyhlášce),

c)
provedení úhrady podnikatelem poskytujícím platební služby (dále jen "poskytovatel") plátci (bod 3 přílohy k této vyhlášce),

d)
provedení úhrady poskytovatelem příjemce (bod 4 přílohy k této vyhlášce),

e)
provedení úhrady poskytovatelem plátce na základě trvalého příkazu, a to včetně přijetí, změny nebo zrušení tohoto příkazu (bod 5 přílohy k této vyhlášce),

f)
provedení inkasa poskytovatelem plátce, a to včetně přijetí, změny nebo zrušení souhlasu plátce (bod 6 přílohy k této vyhlášce),

g)
vydání debetní platební karty k platebnímu účtu (bod 7 přílohy k této vyhlášce),

h)
výběr hotovosti uživatelem platebních služeb z jeho platebního účtu (bod 8 přílohy k této vyhlášce),

i)
odeslání textové zprávy uživateli platebních služeb s informací o platební transakci, o zůstatku na platebním účtu, či jeho změně, povoluje-li zákon sjednat pro tento případ úplatu (bod 9 přílohy k této vyhlášce),

j)
poskytnutí doplňujících nebo častějších informací o platební transakci uvedených v § 146 a 147 zákona o platebním styku a informací o zůstatku na platebním účtu uživateli platebních služeb v pravidelném intervalu v papírové či elektronické podobě (bod 10 přílohy k této vyhlášce).

(2) Jednotné označení a charakteristika služeb podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. října 2018.


Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.


____________________________________________________________
1)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/32 ze dne 28. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU, pokud jde o regulační technické normy pro standardizovanou terminologii Unie pro nejreprezentativnější služby spojené s platebním účtem.


Příloha k vyhlášce č. 74/2018 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)