Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Citace: 313/2018 Sb. Částka: 154/2018 Sb.
Na straně (od-do): 5308-5309 Rozeslána dne: 20. prosince 2018
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Český statistický úřad
Datum přijetí: 13. prosince 2018 Datum účinnosti od: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
89/1995 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

313

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 13. prosince 2018

o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2019 aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), zavedeného sdělením Českého statistického úřadu č. 525/2002 Sb., ze dne 18. listopadu 2002, a aktualizovaného sdělením Českého statistického úřadu č. 513/2004 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 412/2011 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 332/2015 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 206/2016 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 419/2016 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 450/2017 Sb. a sdělením Českého statistického úřadu č. 114/2018 Sb.

Do aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) jsou promítnuty změny v mezinárodní normě ISO 4217, kterou na svých internetových stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

Platné znění aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.


Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.


Příloha


(Příloha není v digitální podobě)