Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky o spolupráci v oblasti obrany
Citace: 4/2018 Sb.m.s. Částka: 3/2018 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 273-282 Rozeslána dne: 19. ledna 2018
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 29. května 2017 Datum vstupu v platnost: 27. října 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

4

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. května 2017 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky o spolupráci v oblasti obrany.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 27. října 2017.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

(Dohoda není v digitální podobě)