Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o provádění Smlouvy o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
Citace: 6/2018 Sb.m.s. Částka: 5/2018 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 338-343 Rozeslána dne: 29. ledna 2018
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 5. ledna 2018 Datum vstupu v platnost: 5. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
66/2017 Sb.m.s.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

6

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. ledna 2018 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o provádění Smlouvy o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru1).

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

(Dohoda není v digitální podobě)


____________________________________________________________
1)
Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru, podepsaná v Bruselu dne 15. února 2017, byla vyhlášena pod č. 66/2017 Sb. m. s.