Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království
Citace: 8/2018 Sb.m.s. Částka: 6/2018 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 347-357 Rozeslána dne: 7. února 2018
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 25. dubna 2017 Datum vstupu v platnost: 1. října 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

8

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. dubna 2017 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 1. října 2017.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

(Dohoda není v digitální podobě)