Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
Citace: 9/2018 Sb.m.s. Částka: 7/2018 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 362-400 Rozeslána dne: 12. února 2018
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 20. listopadu 2015 Datum vstupu v platnost: 1. prosince 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. listopadu 2015 byla v Praze podepsána Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 50 odst. 2 dne 1. prosince 2017.

České znění Smlouvy a francouzské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

(Smlouva není v digitální podobě)