Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
Citace: 10/2018 Sb.m.s. Částka: 7/2018 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 401-410 Rozeslána dne: 12. února 2018
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 20. listopadu 2015 Datum vstupu v platnost: 1. prosince 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
9/2018 Sb.m.s.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

10

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. listopadu 2015 bylo v Praze podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou1).

Správní ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 20 dne 1. prosince 2017.

České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.

(Správní ujednání není v digitální podobě)


____________________________________________________________
1)
Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou, podepsaná v Praze dne 20. listopadu 2015, byla vyhlášena pod č. 9/2018 Sb. m. s.