Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
Citace: rs35/2018 Sb. Částka: 35/2018 Sb.
Na straně (od-do): 973 Rozeslána dne: 27. dubna 2018
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: Datum účinnosti od: 27. dubna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
66/2018 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.


V příloze č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. má text na straně č. 845 se správně ukončenými řádky znít:

(Text není v digitální podobě)