Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny
Citace: 8/2019 Sb. Částka: 3/2019 Sb.
Na straně (od-do): 45 Rozeslána dne: 17. ledna 2019
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 8. ledna 2019 Datum účinnosti od: 17. ledna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
526/1990 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

8

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 8. ledna 2019

o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní
lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin,
které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny


Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 12. prosince 2018 byl schválen Cenový předpis 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenové rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny. Cenový předpis i cenové rozhodnutí byly publikovány ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 11 ze dne 21. prosince 2018 a nabyly účinnosti dne 1. ledna 2019.


Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.