Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020
Citace: 114/2019 Sb. Částka: 49/2019 Sb.
Na straně (od-do): 986-993 Rozeslána dne: 26. dubna 2019
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí;Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 23. dubna 2019 Datum účinnosti od: 30. dubna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
592/1992 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

114

VYHLÁŠKA

ze dne 23. dubna 2019

o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků
veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020


Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. a) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:


§ 1

Nastavitelné parametry přerozdělování

Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

Obsah, struktura a formát předávaných údajů

(1) Údaje nezbytné pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování jsou údaje o

a)
anonymizaci pojištěnce podle bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b)
registrovaných pojištěncích podle bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

c)
nákladech na zdravotní služby oceněné podle vyhlášky č. 102/2019 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování, (dále jen "údaje o nákladech") podle bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce a

d)
spotřebě léčivých přípravků podle bodu 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Požadavky na obsah, strukturu a formát údajů podle odstavce 1 jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Zdravotní pojišťovny zašlou Ministerstvu zdravotnictví ve lhůtě stanovené v § 20c zákona údaje podle odstavce 1. Zdravotní pojišťovny použijí při zpracování údajů podle odstavce 1 anonymizační tabulky podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, které jim správce centrálního registru pojištěnců poskytne nejpozději 2 měsíce před uplynutím uvedené lhůty.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2019.


Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 114/2019 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 114/2019 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)