Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Citace: 117/2019 Sb. Částka: 50/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1005 Rozeslána dne: 2. května 2019
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Národní rozpočtová rada
Datum přijetí: 18. dubna 2019 Datum účinnosti od: 2. května 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
23/2017 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

117

SDĚLENÍ

Národní rozpočtové rady

ze dne 18. dubna 2019

o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků
při financování státního dluhu


Národní rozpočtová rada podle § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, vyhlašuje výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu k 31. 12. 2018 na úrovni 32,71 % HDP.


Předsedkyně Národní rozpočtové rady:
doc. Ing. Zamrazilová, CSc., v. r.