Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
Citace: 118/2019 Sb. Částka: 51/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1010 Rozeslána dne: 14. května 2019
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: 30. dubna 2019 Datum účinnosti od: 29. května 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
133/1985 Sb.
Předpis mění:
247/2001 Sb.; 35/2007 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

118

VYHLÁŠKA

ze dne 30. dubna 2019,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb.,
o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.


Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 a § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 229/2016 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 65 odst. 8 písm. d) a § 70 odst. 6 zákona:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 247/2001 Sb.

Čl. I

V § 12 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., se slova "výstražné doplněné zvláštním výstražným světlem modré barvy" nahrazují slovy "a výstražné světelné zařízení".


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Čl. II

V příloze č. 1 bodě 23 větě první vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., se slova "modré barvy" zrušují.


ČÁST TŘETÍ

Účinnost

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:
Hamáček v. r.