Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 125/2019 Sb. Částka: 53/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1043 Rozeslána dne: 16. května 2019
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 23. dubna 2019 Datum účinnosti od: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
428/2012 Sb.; 586/1992 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 38/0

Text předpisu:

125

ZÁKON

ze dne 23. dubna 2019,

kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi

Čl. I

V § 15 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), se odstavec 6 zrušuje.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. II

V § 18a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se v odstavci 1 písm. f) za slovem "věci" doplňují slova "s výjimkou finanční náhrady".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.