Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019
Citace: 132/2019 Sb. Částka: 57/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1116-1119 Rozeslána dne: 28. května 2019
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Státní volební komise
Datum přijetí: 27. května 2019 Datum účinnosti od: 28. května 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
62/2003 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

132

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 27. května 2019

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu
konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019


Státní volební komise schválila usnesením č. 229 ze dne 27. května 2019 zápis o výsledku voleb předaný Českým statistickým úřadem a vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e) a § 49 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, následující celkové výsledky voleb:

(Výsledky nejsou v digitální podobě)


Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.