Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019
Citace: 147/2019 Sb. Částka: 62/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1335 Rozeslána dne: 19. června 2019
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Státní volební komise
Datum přijetí: Datum účinnosti od: 19. června 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
491/2001 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

147

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 17. června 2019

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 15. června 2019


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 55/2019 Sb. se dne 15. června 2019 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 1
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 343
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 230
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 7
v tom podle volebních stran:
90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem 7
759 Česká Suverenita 0
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

nevyskytlo se,
seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.