Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace
Citace: 152/2019 Sb. Částka: 64/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1362-1363 Rozeslána dne: 27. června 2019
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Česká národní banka
Datum přijetí: Datum účinnosti od: 24. července 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
6/1993 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

152

VYHLÁŠKA

ze dne 11. června 2019

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace


Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 24. července 2019 se k 600. výročí první pražské defenestrace vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen "dvousetkoruna").

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").

(3) Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *".


§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je ztvárněn vycházející dav lidí z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Vlevo od kostelní střechy se nachází text "30. 7." a vpravo text "1419". Po obvodu mince je umístěn v mezikruží název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč". Značka České mincovny tvořená písmeny "Č" a "M" je umístěna za zkratkou peněžní jednotky. Název státu je od nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky a značky České mincovny oddělen tečkami.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je zachycen samotný akt defenestrace. Po obvodu mince je umístěn v mezikruží text "PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE" a letopočty "1419 - 2019". Text a letopočty jsou od sebe odděleny tečkami. Iniciály autorky mince, akademické sochařky Majky Wichnerové, které jsou tvořeny kompozicí písmen "M" a "W", jsou umístěny pod levým spodním oknem.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. července 2019.


Guvernér:
v z. Ing. Nidetzký v. r.
viceguvernér


Příloha k vyhlášce č. 152/2019 Sb.


Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí
první pražské defenestrace

(lícní a rubová strana)