Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Citace: 154/2019 Sb. Částka: 64/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1366 Rozeslána dne: 27. června 2019
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Energetický regulační úřad
Datum přijetí: 10. června 2019 Datum účinnosti od: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: viz výj.
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
526/1990 Sb.; 265/1991 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

154

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 10. června 2019

o vydání cenového rozhodnutí


Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 1/2019 ze dne 21. května 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 1/2019 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 27. května 2019, v částce 3. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2020, s výjimkou bodu 2.3.2., který nabyl účinnosti dnem 1. června 2019.


Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:
Ing. Pokorný v. r.