Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018
Citace: 155/2019 Sb. Částka: 64/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1367 Rozeslána dne: 27. června 2019
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Energetický regulační úřad
Datum přijetí: 10. června 2019 Datum účinnosti od: 27. června 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
458/2000 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

155

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 10. června 2019

o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu
a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018


Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu podle údajů ke dni 31. prosince 2018 předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v České republice celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a celkovou spotřebu plynu v České republice v roce 2018:

1. Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2018 činil 6 037 791.

2. Celková spotřeba plynu v České republice v roce 2018 činila 86 903 254,925 MWh.


Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:
Ing. Pokorný v. r.