Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
Citace: 157/2019 Sb. Částka: 66/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1378-1380 Rozeslána dne: 27. června 2019
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 17. června 2019 Datum účinnosti od: 1. července 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
234/2014 Sb.
Předpis mění:
136/2015 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

157

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. června 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek
a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky


Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se za slovo "plnění" vkládají slova "a hazardní hry", za slovem "krajinotvorba" se čárka nahrazuje slovem "a" a slova "a Průmyslové vlastnictví" se zrušují.

2. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 136/2015 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 136/2015 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.