Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
Citace: 160/2019 Sb. Částka: 68/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1394-1436 Rozeslána dne: 27. června 2019
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: 20. června 2019 Datum účinnosti od: 1. července 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
234/2014 Sb.
Předpis mění:
162/2015 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

160

VYHLÁŠKA

ze dne 20. června 2019,

kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky,
ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.


Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


Čl. I

Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb., se mění takto:

1. Přílohy č. 2 až 5 znějí:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

2. V příloze č. 2 u oboru státní služby Potravinářská výroba a péče o potraviny požadovaný rozsah znalostí zní:

(rozsah znalostí není v digitální podobě)

3. V příloze č. 2 u oboru státní služby Veterinární péče požadovaný rozsah znalostí zní:

(rozsah znalostí není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2019, s výjimkou čl. I bodů 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 14. prosince 2019.


Ministr:
Hamáček v. r.