Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
Citace: 172/2019 Sb. Částka: 75/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1596 Rozeslána dne: 11. července 2019
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 3. července 2019 Datum účinnosti od: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
526/1990 Sb.,
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

172

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 3. července 2019

o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2019


Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 27. června 2019 vydalo výměr MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 9/2019 dne 27. června 2019 a nabývá účinnosti 1. ledna 2020.


Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.