Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
Citace: 10/2020 Sb. Částka: 4/2020 Sb.
Na straně (od-do): 98 Rozeslána dne: 14. ledna 2020
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo dopravy
Datum přijetí: 9. ledna 2020 Datum účinnosti od: 15. ledna 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
77/2002 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
501/2005 Sb.

Text předpisu:

10

VYHLÁŠKA

ze dne 9. ledna 2020,

kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy
spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace
a rozvoje železniční dopravní cesty


Ministerstvo dopravy stanoví podle § 38b zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 293/2004 Sb.:


§ 1

Vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty, se zrušuje.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2020.


Ministr:
JUDr. Kremlík v. r.