Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Citace: 91/2020 Sb. Částka: 36/2020 Sb.
Na straně (od-do): 874-875 Rozeslána dne: 17. března 2020
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 28. února 2020 Datum účinnosti od: 17. března 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
2/1991 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

91

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 28. února 2020

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatky ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:

1.
Dodatek č. 5 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2017-2020, uzavřený dne 4. 11. 2019 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem ECHO
a
Svazem chemického průmyslu České republiky.

2.
Dodatek č. 3 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2017-2023, uzavřený dne 5. 12. 2019 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem ECHO
a
Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

3.
Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020, uzavřená dne 17. 12. 2019 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
a
Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu.

4.
Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020, uzavřená dne 9. 1. 2020 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů České republiky
a
Zemědělským svazem České republiky.

5.
Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně, uzavřený dne 19. 12. 2019 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Asociací lesnických a dřevozpracujících podniků.

6.
Dodatek č. 2 KSVS, uzavřený dne 13. 1. 2020 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem KOVO
a
Asociací leteckých a kosmických výrobců ČR.

7.
Dodatek č. 1 KSVS na roky 2019-2020, uzavřený dne 28. 1. 2020 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu
a
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.


Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.