Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci
Citace: 94/2020 Sb. Částka: 36/2020 Sb.
Na straně (od-do): 878 Rozeslána dne: 17. března 2020
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 9. března 2020 Datum účinnosti od: 17. března 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
526/1990 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

94

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 9. března 2020

o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU,
o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití,
a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin
s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci


Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 21. ledna 2020 byl schválen cenový předpis č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenové rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci.

Cenový předpis i cenové rozhodnutí byly publikovány ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 1 ze dne 29. ledna 2020.

Cenový předpis č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, nabyl účinnosti dnem jeho zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Cenové rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci, nabylo účinnosti dnem 1. března 2020.


Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.