Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Citace: 96/2020 Sb. Částka: 37/2020 Sb.
Na straně (od-do): 882 Rozeslána dne: 16. března 2020
Druh předpisu: Usnesení Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 16. března 2020 Datum účinnosti od: 16. března 2020
Platnost předpisu: Ne - zrušen: 127/2020 Sb. Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
110/1998 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

96

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. března 2020 č. 238

o přijetí krizového opatření


V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 82/2020 Sb., se dále nevztahuje na

1.
prodej textilního materiálu a textilní galanterie,

2.
servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.