Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Citace: 145/2020 Sb. Částka: 53/2020 Sb.
Na straně (od-do): 1187 Rozeslána dne: 1. dubna 2020
Druh předpisu: Usnesení Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 1. dubna 2020 Datum účinnosti od: 2. dubna 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
110/1998 Sb.; 240/2000 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

145

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 1. dubna 2020 č. 377

o přijetí krizového opatření


V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c), d) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 2. dubna 2020

stanoví, že subjekty kritické infrastruktury, které jsou dotčenými zaměstnavateli ve smyslu bodu III. usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb., mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti stanovené v bodech I., II. a IV. usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 332.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.