Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Citace: 155/2020 Sb. Částka: 57/2020 Sb.
Na straně (od-do): 1347 Rozeslána dne: 9. dubna 2020
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 9. dubna 2020 Datum účinnosti od: 9. dubna 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
273/2008 Sb.
Předpis mění:
83/2020 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

155

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. dubna 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě
a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky
v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2


Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

V § 1 nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, se číslo "2096" nahrazuje číslem "4096".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.

Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.