Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
Citace: 172/2020 Sb. Částka: 62/2020 Sb.
Na straně (od-do): 1418 Rozeslána dne: 14. dubna 2020
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 14. dubna 2020 Datum účinnosti od: 14. dubna 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
219/1999 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

172

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. dubna 2020

o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru SARS CoV-2


Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

K záchranným pracím spočívajícím ve vykonávání pomocných prací v zařízeních provozovaných poskytovateli sociálních služeb v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 se povolává nejvýše 360 vojáků v činné službě.


§ 2

Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky, k plnění úkolu podle § 1.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.

Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.