Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Citace: 235/2020 Sb. Částka: 86/2020 Sb.
Na straně (od-do): 1754 Rozeslána dne: 7. května 2020
Druh předpisu: Usnesení Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 7. května 2020 Datum účinnosti od: 11. května 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
110/1998 Sb.; 240/2000 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
204/2020 Sb.

Text předpisu:

235

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 7. května 2020 č. 521

o přijetí krizového opatření


V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) krizového zákona.


Vláda

I.
nařizuje, že pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb stanovené v bodě I./3. usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 239, vyhlášeném pod č. 97/2020 Sb., se s účinností od 11. května 2020 nevztahuje na poskytovatele sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 62 a 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi);

II.
zrušuje s účinností od 11. května 2020 usnesení vlády ze dne 24. dubna 2020 č. 462, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 204/2020 Sb.


Předseda vlády:
Ing Babiš v. r.