Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Citace: 263/2020 Sb. Částka: 97/2020 Sb.
Na straně (od-do): 2108 Rozeslána dne: 2. června 2020
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 26. května 2020 Datum účinnosti od: 3. června 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
137/2020 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 849/0

Text předpisu:

263

ZÁKON

ze dne 26. května 2020,

kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020" nahrazují slovy "30. září 2020".

2. V § 1 odst. 2 se slova "v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020" nahrazují slovy "do 31. prosince 2020".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 256/2019 Sb., podaná ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. září 2020, se považuje za podanou dnem 1. října 2020.


Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.