Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Citace: 265/2020 Sb. Částka: 99/2020 Sb.
Na straně (od-do): 2154 Rozeslána dne: 4. června 2020
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 1. června 2020 Datum účinnosti od: 5. června 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
526/1990 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
202/2020 Sb.

Text předpisu:

265

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. června 2020,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb.,
kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů


Vláda nařizuje podle § 9 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 403/2009 Sb.:


§ 1

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, se zrušuje.


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.