Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Citace: 272/2020 Sb. Částka: 102/2020 Sb.
Na straně (od-do): 2199 Rozeslána dne: 11. června 2020
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Český statistický úřad
Datum přijetí: 4. června 2020 Datum účinnosti od: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
89/1995 Sb.
Předpis mění:
490/2003 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

272

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 4. června 2020

o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a v návaznosti na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1755, ze dne 8. srpna 2019, oznamuje s účinností od 1. ledna 2021 aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (dále jen "klasifikace CZ-NUTS"), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 490/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003, a aktualizované sdělením Českého statistického úřadu č. 228/2004 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 201/2007 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 241/2011 Sb. a sdělením Českého statistického úřadu č. 363/2012 Sb.

Předmětem aktualizace klasifikace CZ-NUTS je změna názvu územní statistické jednotky "Česká republika" na úrovních NUTS 0 a NUTS 1 na "Česko". Kódy "CZ" (úroveň NUTS 0) a "CZ0" (úroveň NUTS 1) se nemění.

Platné znění aktualizované klasifikace CZ-NUTS bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.


Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.