Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. června 2020 (II. kolo)
Citace: 274/2020 Sb. Částka: 103/2020 Sb.
Na straně (od-do): 2203-2204 Rozeslána dne: 16. června 2020
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Státní volební komise
Datum přijetí: 15. června 2020 Datum účinnosti od: 16. června 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
247/1995 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

274

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 15. června 2020

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice
konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. června 2020 (II. kolo)


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. června 2020 (II. kolo).

I.

Výsledky I. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020.
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem

Počet volených senátorů 1
Počet zvolených senátorů 0
Počet volebních okrsků 131
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování 131
Počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů 100 725
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 15 908
Procento volební účasti 15,79
Počet odevzdaných úředních obálek 15 893
Počet platných hlasů celkem 15 684V I. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 nebyl ve smyslu ustanovení § 75 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.

II.

Výsledky II. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 12. a 13. června 2020.Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem

Počet volených senátorů 1
Počet zvolených senátorů 1
Počet volebních okrsků 131
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování 131
Počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů 100 834
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 9 333
Procento volební účasti 9,26
Počet odevzdaných úředních obálek 9 330
Počet platných hlasů celkem 9 274Ve II. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 12. a 13. června 2020 byl ve smyslu ustanovení § 76 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:

JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH VE II. KOLE

Volební obvod číslo sídlo Senátor Věk Politická příslušnost Přihlášen politic. stranou, politic. hnutím nebo koalicí
32 Teplice Bc. Hynek Hanza 42 Občanská demokratická strana Občanská demokratická strana

Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.