Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019
Citace: 290/2020 Sb. Částka: 111/2020 Sb.
Na straně (od-do): 2501 Rozeslána dne: 24. června 2020
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Energetický regulační úřad
Datum přijetí: 15. června 2020 Datum účinnosti od: 24. června 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
458/2000 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

290

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 15. června 2020

o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu
a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019


Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu podle údajů ke dni 31. prosince 2019 předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v České republice celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a celkovou spotřebu plynu v České republice v roce 2019:

1.
Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2019 činil 6 065 424.

2.
Celková spotřeba plynu v České republice v roce 2019 činila 90 880 503,077 MWh.


Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.