Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
Citace: 309/2020 Sb. Částka: 122/2020 Sb.
Na straně (od-do): 3155 Rozeslána dne: 1. července 2020
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 25. června 2020 Datum účinnosti od: 1. července 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
45/2020 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

309

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 25. června 2020

o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb.,
o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu


Ministerstvo financí na základě § 2 zákona č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu, sděluje, že si Česká ekonomická a kulturní kancelář Tchajpej a Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář Praha vzájemně oznámily, že je možné používat pravidla uvedená v příloze k tomuto zákonu, a tato pravidla se podle čl. 28 odst. 2 přílohy k tomuto zákonu použijí:

a)
pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje,

(i)
na území, které je uvedeno v čl. 2 odst. 1 písm. a) přílohy k tomuto zákonu, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2021 nebo později a

(ii)
na území, které je uvedeno v čl. 2 odst. 1 písm. b) přílohy k tomuto zákonu, na příjmy splatné 1. ledna 2021 nebo později,

b)
pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2021 nebo později.


Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.