Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
Citace: 436/2020 Sb. Částka: 178/2020 Sb.
Na straně (od-do): 4779 Rozeslána dne: 30. října 2020
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 26. října 2020 Datum účinnosti od: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
187/2006 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

436

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 26. října 2020,

kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění


Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 470/2011 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., vyhlašuje, že od 1. ledna 2021 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 3 500 Kč.


Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.