Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
Citace: 9/2021 Sb. Částka: 6/2021 Sb.
Na straně (od-do): 178 Rozeslána dne: 7. ledna 2021
Druh předpisu: Usnesení Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 7. ledna 2021 Datum účinnosti od: 11. ledna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
110/1998 Sb.; 240/2000 Sb.
Předpis mění:
595/2020 Sb.; 596/2020 Sb.; 598/2020 Sb.; 599/2020 Sb.,
Předpis ruší:

Text předpisu:

9

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 7. ledna 2021 č. 12

o změně krizových opatření


V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.


Vláda s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod. mění dobu účinnosti:

1.
usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1375, vyhlášeného pod č. 595/2020 Sb.,

2.
usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1376, vyhlášeného pod č. 596/2020 Sb.,

3.
usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1378, vyhlášeného pod č. 598/2020 Sb.,

4.
usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1379, vyhlášeného pod č. 599/2020 Sb.,

tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.