Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.
Citace: 130/2021 Sb. Částka: 50/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1106 Rozeslána dne: 15. března 2021
Druh předpisu: Usnesení Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 15. března 2021 Datum účinnosti od:
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: 16.03.2021
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
110/1998 Sb.; 240/2000 Sb.
Předpis mění:
112/2021 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

130

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2021 č. 292

o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.


V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. e) krizového zákona.


Vláda mění s účinností ode dne 16. března 2021 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, vyhlášené pod č. 112/2021 Sb., tak, že v bodě I/1 se za slova "- zaměstnanci České pošty, s. p.," vkládají slova "- starostové obcí,".


Provedou:
ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,
určená škola nebo školské zařízení,
zřizovatelé určených škol a školských zařízení

Na vědomí:
primátoři statutárních měst,
starostové


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.