Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb.
Citace: 135/2021 Sb. Částka: 51/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1127 Rozeslána dne: 18. března 2021
Druh předpisu: Usnesení Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 18. března 2021 Datum účinnosti od: 22. března 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
110/1998 Sb.; 240/2000 Sb.
Předpis mění:
100/2021 Sb.; 112/2021 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

135

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. března 2021 č. 300

o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně
krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb.


V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. e) krizového zákona.


Vláda s účinností od 22. března 2021 od 00:00 hod.

mění dobu účinnosti:

1.
usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 200, vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb.,

2.
usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 15. března 2021 č. 292, vyhlášeného pod č. 130/2021 Sb.,

tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.