Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. března 2021
Citace: 138/2021 Sb. Částka: 53/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1139 Rozeslána dne: 23. března 2021
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Státní volební komise
Datum přijetí: 22. března 2021 Datum účinnosti od: 23. března 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
491/2001 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

138

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 22. března 2021

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 20. března 2021


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. března 2021.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 468/2020 Sb., č. 519/2020 Sb. a č. 528/2020 Sb. se dne 20. března 2021 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 5
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 623
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 387
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 29
v tom podle volebních stran:
80 Nezávislý kandidát 5
90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem 24
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

nevyskytlo se,
seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.