Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Citace: 144/2021 Sb. Částka: 56/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1228 Rozeslána dne: 31. března 2021
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 22. března 2021 Datum účinnosti od: 31. března 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
2/1991 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

144

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 22. března 2021

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1.
Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2021 - 2024 uzavřená mezi
Odborovým svazem dopravy
a
Svazem dopravy České republiky - sekcí silniční dopravy;

2.
Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021 uzavřená mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,
Česko-moravským odborovým sdružením
a
Asociací českého papírenského průmyslu;

3.
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Asociací lesnických a dřevozpracujících podniků;

4.
Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi
Elektrotechnickou asociací České republiky
a
Odborovým svazem KOVO.


Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.