Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Citace: 145/2021 Sb. Částka: 56/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1229 Rozeslána dne: 31. března 2021
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 25. března 2021 Datum účinnosti od: 31. března 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
2/1991 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

145

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 25. března 2021

o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně


Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021, která byla uzavřena dne 14. ledna 2021 mezi vyšším odborovým orgánem - Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky a organizací zaměstnavatelů - Zemědělský svaz České republiky, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ - NACE Úroveň 1, kód A Zemědělství, lesnictví, rybářství.

S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/).


Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.