Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Citace: 146/2021 Sb. Částka: 57/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1234 Rozeslána dne: 26. března 2021
Druh předpisu: Usnesení Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 26. března 2021 Datum účinnosti od: 26. března 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
110/1998 Sb.;
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

146

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. března 2021 č. 314

o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2


Vláda

I.
podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do dne 11. dubna 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 196, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021, které bylo vyhlášeno pod č. 96/2021 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 26. března 2021 č. 1596;

II.
stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

III.
pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.


Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.