Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
Citace: 154/2021 Sb. Částka: 60/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1282 Rozeslána dne: 31. března 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 29. března 2021 Datum účinnosti od: 1. dubna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
95/2021 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

154

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. března 2021

ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021


Vláda nařizuje podle § 11 odst. 2 zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021:


§ 1

Další bonusové období

Jako další bonusové období kompenzačního bonusu pro rok 2021 se stanoví kalendářní měsíc od 1. dubna do 30. dubna 2021.


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.