Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
Citace: 190/2021 Sb. Částka: 80/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1589 Rozeslána dne: 12. května 2021
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 28. dubna 2021 Datum účinnosti od: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
104/2000 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 733/0

Text předpisu:

190

ZÁKON

ze dne 28. dubna 2021,

kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 9 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 129/2016 Sb., se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Členové dozorčí rady mohou být přítomni na všech jednáních Výboru.".


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.