Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Citace: 375/2021 Sb. Částka: 167/2021 Sb.
Na straně (od-do): 4842 Rozeslána dne: 18. října 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 8. října 2021 Datum účinnosti od: 19. října 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
262/2006 Sb.
Předpis mění:
589/2020 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

375

VYHLÁŠKA

ze dne 8. října 2021,

kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny
pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad


Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


Čl. I

V § 4 písm. a) vyhlášky č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se částka "27,80 Kč" nahrazuje částkou "33,80 Kč".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.