Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Citace: 381/2021 Sb. Částka: 167/2021 Sb.
Na straně (od-do): 4853 Rozeslána dne: 18. října 2021
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Energetický regulační úřad
Datum přijetí: 11. října 2021 Datum účinnosti od: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
526/1990 Sb.; 265/1991 Sb.; 458/2000 Sb.; 165/2012 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

381

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 11. října 2021

o vydání cenových rozhodnutí


Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 3, § 4, 5, 6, 12, 24, 26 a 54 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie, cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2021 ze dne 29. září 2021, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu, a cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2021 ze dne 29. září 2021, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 4/2021 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 22. září 2021, v částce 6, cenové rozhodnutí č. 5/2021 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 29. září 2021, v částce 7 a cenové rozhodnutí č. 6/2021 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 29. září 2021, v částce 8. Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývají dnem 1. ledna 2022.


Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.