Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
Citace: 383/2021 Sb. Částka: 169/2021 Sb.
Na straně (od-do): 4922-4932 Rozeslána dne: 18. října 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 13. října 2021 Datum účinnosti od: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
100/2004 Sb.
Předpis mění:
198/2013 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

383

VYHLÁŠKA

ze dne 13. října 2021,

kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů
v záchranných centrech


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 42 a k provedení § 29c odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 467/2011 Sb.:
Čl. I

Ve vyhlášce č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech, příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 198/2013 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.